تبلیغات
کـلوبـــ مسـآبقهـ - جوایز
Image result for ‫عکس دخی کره ای متحرک‬‎

جوایـــزه مسابقه دخی کره ای:

نفر اول:
جزوه قالب منو چب باکس جدا
100 کامنت
قالب به دلخواه

نفر دوم:
قالب به دلخواه
70 کامنت
صفحه وردی

نفر سوم:
قالب به دلخواه
50 کامنت
موس